ON LUKKOJA JA AVAIMIA

Vaikka kokemuksemme on osoittanut, että työpaikoilla
kohdatut haasteet ovat loppujen lopuksi hyvin samanlaisia,
tarvitaan jokaisen tilanteen ratkaisemiseen erilaisia,
kaikkien osapuolten tarpeista lähteviä ratkaisuja.


Työnohjaus ei ole neuvontaa - ongelmiin etsitään ratkaisuja
työnohjaajan esittämien kysymysten ja ohjattavien omien
oivallusten kautta. Työnohjaaja on vaitiolovelvollinen ja puolueeton prosessissa,
eikä siis edusta sen enempää ohjattavaa kuin organisaatiotakaan.

Yleensä työnohjauksen kustantaa työnantaja, mutta
henkilökohtaisen työnohjauksen voi maksaa myös itse. Näin
voidaan menetellä, kun ohjattava haluaa itse määrittää
tavoitteensa tai pohtia laajemmin omaa urakehitystään.

 


KUINKA VOIMME OLLA AVUKSI

TYÖNANTAJALLE

Työnantaja voi järjestää työnohjauksen yksittäiselle työntekijälle, ryhmälle tai koko organisaatiolle. Prosessin tavoitteena on tuottaa tilaajalle lisäarvoa.

TYÖNTEKIJÄLLE

Työntekijälle työnohjaus antaa keinoja käsitellä työn psyykkisesti kuormittavia tekijöitä ja pohtia uusia näkökulmia työhön. Työnohjaus on tehokas väline oman ammatillisuuden kehittämiseen.

 

TYÖYHTEISÖLLE

Ryhmätyönohjaus on toimiva työkalu työyhteisön keskinäisen yhteistyön lujittamiseksi. Sitä voidaan käyttää niin vakiintuneen toiminnan tarkastelussa kuin muutos- ja kriisitilanteissakin.


LOGO

PANU POHJOLAINEN
TM, PASTORI
TYÖNOHJAAJA
ORGANISAATIOKONSULTTI
KUOPIO
050 441 9992
panu.pohjolainen@claves.fi
MATTI KENTTA
VTM, LEHTORI
TYÖNOHJAAJA, PROSESSIKONSULTTI
VERTAISMENTORI
JYVÄSKYLÄ
040 743 8498
matti.kentta@claves.fi