AVAIMET PAREMPAAN TYÖHÖN
 

Menestyvät organisaatiot syntyvät luottamuksesta ja yhteisestä visiosta. Työyhteisön motivaatio ja sitoutuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita tavoitteeseen pääsyn kannalta. Yhteinen näkemys rakentuu toimivan kommunikoinnin ja erilaisten näkökantojen ymmärtämisen varaan.

Claves tarjoaa laadukkaita ja tuottavia työnohjaus- ja kehittämispalveluita yrityksellesi. Autamme löytämään uusia mahdollisuuksia ja tarjoamme avaimia hankalienkin tilanteiden avaamiseksi.

 

  “TYÖNOHJAUS on oman työn tutkimista, arviointia ja
kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla.
Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien
kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.”

Suomen Työnohjaajat Ry
 


TYÖNOHJAUKSEN HYÖDYT

TYÖNANTAJALLE

Hyvinvoiva työntekijä sitoutuu tekemiseensä, mikä näkyy sujuvana arkena ja sen myötä myös kannattavuuden kohentumisena. Työnohjaus tukee organisaation yhdessä oppimista, motivoi henkilökuntaa ja johtaa
innovatiivisuuteen.

TYÖNTEKIJÄLLE

Työnohjaus on tehokas väline henkilökohtaisen osaamisen, kehittymisen ja jaksamisen tukena. Se antaa mahdollisuuden reflektoida omia työtapoja ja löytää niihin uusia näkökulmia.

 

TYÖYHTEISÖLLE

Työyhteisön sisäisen kommunikaation paraneminen lisää sekä tehokkuutta että työviihtyvyyttä. Kun ymmärrys kollegoiden ja organisaation toiminnasta syvenee, erimielisyyksien sovittelu ja ennaltaehkäisy helpottuu.

 


LOGO

PANU POHJOLAINEN
TM, PASTORI
TYÖNOHJAAJA
ORGANISAATIOKONSULTTI
KUOPIO
050 441 9992
panu.pohjolainen@claves.fi